All your data
All yours

Sluit u nu aan bij de grootste collectieve gegevensaanvraag in Europa! 

Weet u eigenlijk wel welke informatie er over u bewaard wordt? Uw locaties, persoonlijkheid, uw voorkeuren en favorieten. Maar ook uw auto, uw inkomen, uw gezondheid, politieke voorkeur. Zelfs uw huisgenoten of huisdieren.


De inschrijving voor deze campagne is inmiddels gesloten. Bent u geïnteresseerd in dit initiatief, vul dan het formulier in om een ​​account aan te maken. U kunt de SOMI-app ( iOS | Android ) downloaden en inloggen met uw account om uw persoonlijke gegevens op te vragen bij alle bedrijven/entiteiten in Europa.

Waarom?

SOMI tilt de rechten van Europese burgers naar een nieuw niveau door namens deelnemende consumenten een collectieve gegevensaanvraag uit te voeren. 

 • Bedrijven moeten transparant zijn in de verwerking van persoonsgegevens.
 • De AVG geeft individuen het recht om een kopie van hun persoonsgegevens te verkrijgen en geheel of gedeeltelijk laten wissen.
 • Dit omvat ook relevante informatie over hoe de gegevens werden verwerkt.
 • Elke organisatie die gegevens van Europese inwoners verwerkt, moet aan deze verplichtingen voldoen.
 • Samen kunnen we een einde maken aan de schending van de privacy en de controle over onze persoonsgegevens overnemen.
 • Doe GRATIS mee aan deze actie – wij rekenen geen kosten aan..

Uw gegevens blijven uw eigendom. 


De AVG geeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen bij elk bedrijf dat deze verzamelt en verwerkt. De procedure kan echter ingewikkeld en vaak tijdrovend zijn. SOMI neemt u alle moeite uit handen door uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens voor u uit te oefenen. Alle persoonsgegevens worden alleen volledig versleuteld opgeslagen, dus alleen u heeft er toegang toe.

Ga met ons mee op ontdekking! Laten we gewoon eens vragen wat er opgeslagen ligt. En laten we ook een nagaan of dat zo maar mag allemaal. SOMI helpt u daarbij. Deel gerust uw ervaringen met ons; dan bundelen wij uw vondsten en klachten.

SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data autonomie. Wij staan u graag terzijde.

SOMI

Hoe werkt de gegevensaanvraag?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), dwingt gegevensbescherming en privacy af voor Europese burgers en inwoners. Op grond van Artikel 15 van de AVG hebben individuen het 'recht op toegang' en het recht om een kopie van hun persoonsgegevens te ontvangen van elke gegevensverwerkingsentiteit die actief is in de EU en de EER, samen met de volgende informatie over hoe de persoonsgegevens waren en nog steeds worden verzameld en verwerkt.

 • Doeleinden van de gegevensverwerking

 • Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt

 • Voorziene periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard

 • Bron(nen) waaruit de persoonsgegevens afkomstig zijn

 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, de informatie over de betrokken logica of het algoritme, evenals de redenen achter en de mogelijke gevolgen van een dergelijke verwerking

 • Transfer van persoonsgegevens naar een derde land buiten de EU en EER

Companies

SOMI presenteert de volgende selectie van buitenlandse techbedrijven in de grootste collectieve gegevensaanvraag van Europa: TikTok, Palantir en ZOOM. Dit zijn Chinese en Amerikaanse bedrijven die de persoonsgegevens van miljoenen Europese burgers verwerken. Volgens onze wetgeving zijn niet-EU-bedrijven volledig verplicht om de AVG-richtlijn te volgen bij het verwerken van persoonlijke gegevens van Europese burgers en inwoners. SOMI heeft eerder verschillende klachten ingediend tegen deze bedrijven wegens vermeende schending van de AVG en onrechtmatige verwerking van onze persoonsgegevens. 

tiktok

TikTok

De populaire TikTok-app verzamelt tal van persoonsgegevens van de gebruiker, zoals persoonlijkheid en fysieke eigenschappen, IP-adres, telefoon- en sociale netwerkcontacten, locaties en informatie over gegevensproviders. De gebruikers zijn onvoldoende geïnformeerd over deze gegevenstransfers. TikTok wordt ervan verdacht gebruikersgegevens naar servers in China te sturen. Daarnaast hebben experts beveiligingsfouten gevonden in de TikTok-app waardoor hackers toegang kunnen krijgen tot gebruikersinformatie.

tiktok

Palantir

Verschillende overheidsinstanties in Europa werken samen met het Amerikaanse gegevensanalysebedrijf Palantir, dat betrokken is geweest bij gegevensschandalen en bekritiseerd wordt vanwege zijn nauwe banden met de Amerikaanse overheid en inlichtingendiensten zoals de CIA en de NSA. Bovendien heeft de COVID 19-pandemie Palantir meer mogelijkheden gegeven om toegang te krijgen tot gegevens van Europese burgers, aangezien veel landen het gebruik van Palantir-software hebben uitgebreid om de verspreiding van het Coronavirus te volgen.

Procedure

In vier eenvoudige stappen kunt u zonder moeite uw persoonsgegevens opvragen.

1

Registreer u bij SOMI 

We verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacybeleid en in overeenstemming met de AVG-compliance. Alle persoonsgegevens worden alleen volledig versleuteld opgeslagen, dus alleen u (en niet SOMI of iemand anders) heeft er toegang toe.

2

Onderteken de volmacht 

U kunt ervoor kiezen om uw gegevens op te vragen bij TikTok, Palantir en ZOOM, al het bovenstaande of een door SOMI of uzelf geselecteerd bedrijf. 

3

 Wachttijd

De eerste collectieve aanvraag wordt 28 juli 2021 ingediend. Op 11 augustus zal een tweede aanvraag worden ingediend. U kunt het aantal registraties controleren op ons DPE- scoreboard.

4

Ontvang uw kopie van uw gegevens 

Bij ontvangst van een aanvraag zijn de bedrijven verplicht om binnen een periode van 1-3 maanden een kopie van uw gegevens te verstrekken.

FAQ

Hoe kan ik deelnemen aan deze campagne?

U kunt deelnemen aan deze campagne door het online registratieformulier hierboven in te vullen. 

Kom ik in aanmerking om deel te nemen?

U kunt alleen deelnemen als u woonachtig bent in de EU/EER-lidstaten (inclusief Ierland en Zwitserland) en als u 18 jaar of ouder bent. Helaas is het niet mogelijk voor niet-EU-ingezetenen om deel te nemen, maar abonneer u op SOMI om op de hoogte te blijven van onze toekomstige acties waaraan u mogelijk kunt deelnemen.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, SOMI brengt geen kosten in rekening voor deze campagne.

Is er een vergoeding?

Helaas niet. Het doel van deze actie is alleen om kopieën op te vragen van de persoonsgegevens die TikTok, Palantir en Zoom over u hebben verzameld. Mocht SOMI echter constateren dat de AVG daadwerkelijk op enige significante schaal is geschonden door deze bedrijven, zullen we daarna een vervolgcampagne starten.

Schadevergoeding wordt gezocht in onze lopende rechtszaak tegen TikTok. Woont u in Nederland, dan kunt u zich hiervoor alsnog aanmelden met een eenmalige abonnementsbetaling van EUR 17,50. Meer informatie vindt u hier.

Waarom moet ik mijn ID uploaden?

Om uw persoonsgegevens namens u op te vragen, moeten we informatie kunnen verstrekken om uw identiteit te verifiëren en te bewijzen dat u ons toestemming heeft gegeven om namens u op te treden. Daarom vragen wij u ook om de volmacht te ondertekenen.


We raden aan om de KopieID-app van de Rijksoverheid te gebruiken om een beveiligde kopie van uw ID te maken. Volg in dat geval de volgende black-outrichtlijnen:  


Nationale ID, rijbewijs of paspoort
Upload alleen de voorkant van dit document (of een afbeelding ervan) en maak de foto, het nationale identificatienummer, het documentnummer en eventuele machineleesbare gebieden zwart voordat u het aan ons doorstuurt. 

Wanneer en hoe ontvang ik mijn gegevens?

Volgens de AVG moeten deze gegevensverwerkingsentiteiten binnen een maand na ontvangst van de aanvraag een volledige kopie van de persoonsgegevens verstrekken. De AVG staat ook een verlenging van deze termijn toe met nog eens twee maanden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen.

Op het moment van de transfer van deze gevraagde gegevens van deze bedrijven aan ons, zullen wij deze gegevens volledig versleutelen en veilig opslaan op onze server. Uw persoonsgegevens en relevante informatie kunt u downloaden via uw account op my.somi.nl en via onze SOMI-app.


Als u geen melding van ons ontvangt, controleer dan uw spam- of ongewenste e-mailmap voor het geval onze e-mail daar is afgeleverd in plaats van in uw inbox. Als dat het geval is, selecteert u de e-mail van SOMI en markeert u deze als Geen ongewenste e-mail, zodat toekomstige berichten doorkomen.

OVER SOMI

SOMI

SOMI onderzoekt misdrijven, informeert het publiek en helpt getroffen personen. Met dit doel wil SOMI bijdragen aan de online veiligheid en digitale soevereiniteit van individuen. 


Alleen als en wanneer entiteiten die persoonsgegevens verwerken, volledig transparant zijn over het gebruik van persoonsgegevens en mogelijke negatieve gevolgen, kunnen individuen weloverwogen beslissingen nemen en controle uitoefenen over hun privégegevens.

SOMI. All your data. All yours.

SOMI zoekt financieringspartnersBij SOMI hebben we altijd potentieel voor nieuwe juridische claims. Door onze app en ons onderzoek ontdekken we bijna elke dag nieuwe kansen voor claimfinanciering, met name op het gebied van consumentenclaims, privacybescherming en gegevensautonomie.

Wij zoeken financieringspartners! Deze kunnen het volledige scala omvatten van subsidies en subsidies voor baanbrekende campagnes en onderzoek tot en met commerciële claimfinanciering met veelvouden van meer dan 3-5 keer de aanvankelijke gefinancierde investeringen.

SOMI heeft haar statutaire basis in Nederland; een uitstekende jurisdictie voor het vertegenwoordigen van elke collectieve schadevergoedingsclaim. Via ons ledenbestand, onze campagnes en onze app identificeren en vertegenwoordigen we claims in heel Europa.

Mocht u, of een door u vertegenwoordigde organisatie, interesse hebben om een van onze activiteiten te financieren, neem dan contact met ons op!

U kunt in deze zaken het beste direct contact met ons opnemen door een e-mail, waarin kort uw contactgegevens en interesses worden vermeld, te sturen naar campaign@somi.nl.


Wij nemen dan direct contact met u op. 

SOMI - Financial partner